0494-12650 par@frojdsakeri.se

Trafiksäkerhetspolicy

Vi på Fröjds Åkeri har som ambitioner att..

  • – Respektera och följa hastighetbegränsningar och de lagar och bestämmelser som finns på vägen.
  • – Respektera och följa kör- och vilotider.
  • – Respektera och följa viktbestämmelserna.
  • – Vi är alkohol och drogfria under våra arbetsdagar.
  • – Vi håller fordonet i trafiksäkert skick.