0494-12650 par@frojdsakeri.se

Kontakta oss

Pär Fröjd, ägare
Hitthem Sörgården
590 39 Kisa

Tfn kontoret: 0494-12650
Tfn mobil: 070-65 126 50
E-post: par@frojdsakeri.se
Fax: 0494-12650

Skicka meddelande till oss

11 + 8 =